supervisie

Bekijk alle rubrieken

Zoekresultaten

Werkgelegenheid bieden voor de jongeren d.m.v. opzetten van toeristische accomodaties.

Locaties:
Lunteren

Persoonlijke vorming / ontwikkeling van mensen bevorderen, opdat mensen hun aanwezige mogelijkheden / kwaliteiten zo optimaal mogelijk leren inzetten, zowel in hun per

Locaties:
Zwolle

Metanoia betekent: vanuit een vernieuwd denken anders handelen. Mens en organisatie zijn continu in ontwikkeling. Dit geeft weerstand en geeft kansen!

Locaties:
Drachten

ARTYSTA geeft opleiding, training, supervisie en coaching voor onderwijs, pastoraat, zorg en overige doelgroepen, vanuit een contextuele benadering.

Locaties:
Hijlaard