Kerk & maatschappij

Laat je nascholen op het gebied van kerkelijk werk en leraar godsdienst, of maak gebruik van de expertise van onze docenten voor advies, training en onderzoek.

Locaties:
Ede

Psychosociale en Sociaal Pedagogische hulpverlening aan volwassenen, in eigen praktijk of ambulant.

Locaties:
Lelystad

Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij. In de uitgaven ligt het accent op evangelieverkondiging en geloofsopbouw.

Locaties:
Veenendaal

Deze vereniging verspreidt gratis Bijbeluitgaven op plaatsen waar mensen overnachten, zoals in hotels, vakantiehuisjes, bed & breakfastlocaties, verpleeg- en zieke

Locaties:
Barneveld

Het Zendings-Diaconessenhuis biedt gasten mogelijkheden voor retraite, individueel of als groep.

Locaties:
Amerongen

Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, afkomst of politieke overweging.

Locaties:

Tijdens de afgelopen mannenconferenties in Lunteren is vaak de opmerking geplaatst dat er behoefte is aan thema-dagen.

Locaties:
Veenendaal

Mission &Relief geeft advies over lading en hulptransport mogelijkheden. Organiseert hulptransporten, ook voor kleinere zendingen.

Locaties:
Zevenhuizen ZH

Journalistiek/documentair portretten en reportages. Zowel toegepast voor media, organisaties en particulier.

Locaties:
Utrecht

Pagina's