Triple Impact

Onze training Persoonlijke Effectiviteit richt zich op langdurige gedragsverandering. De training duurt acht dagen, omdat persoonlijke groei alleen blijvend is als deze over langere tijd wordt gecoacht. Deelnemers zijn na afloop aantoonbaar effectiever in hun communicatie en profilering

* Geschikt voor een breed scala aan knelpunten op het vlak van persoonlijke effectiviteit en communicatie, zoals persoonlijke groei, assertiviteit, conflicthantering, en communicatieve vaardigheden;
* Cursisten worden binnen de groep op hun manier van profileren en communiceren gecoacht;
* Zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden zitten bij elkaar in de groep om zo van elkaar te leren;
* Praktijkgericht, provocatief, direct, uitdagend en humorvol;
* Training wordt afgestemd op de ingebrachte casuïstiek van de deelnemers;
* Deelnemers houden 2x presentaties over een procesverslag;
* Hoog leerrendement waarvan resultaten snel toets- en meetbaar zijn (zie: ervaringen);
* 7 x 1 dag per week plus een terugkomdag ca. 5 weken later (geen extra verblijfskosten);
* Acteur op 4e en 7e dag;
* Kleine groepen (max. 8 deelnemers) om individuele aandacht te garanderen;
* DISC-test + boek "ABC van de persoonlijkheid";
* Zoomers: handige borstzakkaartjes met overzichten voor na de training;
* Locatie: Hotel Ampt van Nijkerk te Nijkerk (taxiservice aanwezig);
* Intake kosteloos, vrijblijvend (wel verplicht bij deelname, eventueel via Skype);
* Referenties op aanvraag mogelijk.

Voor wie?

De training is geschikt voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden uit alle segmenten van het bedrijfsleven en van overheidsinstellingen. U leert juist van en door de diversiteit binnen de groep. Er is daarom in principe geen minimumopleiding vereist.

Hoe leert u?
U leert in deze training aan de hand van (mis)communicatiemomenten in de groep hoe u vaardiger op anderen kunt reageren. U leert ook hoe u regie krijgt over blokkades die verandering in de weg staan. U verlegt uw grenzen op basis van aldoende-in-de-groep-leert-men en krijgt u inzichten aangereikt die u aantoonbaar zullen helpen uw leerdoelen te verwezenlijken (zie: ervaringen). Soms werken cursisten in subgroepen om extra te oefenen. Sleutelwoorden zijn hierbij: zelfvertrouwen, profilering, communicatieve vaardigheden, conflicthantering en persoonlijke groei.

De onderstaande doelstellingen maken concreter voor welke knelpunten deze training geschikt is:

* Inzicht in en verandering van het effect van uw wijze van communiceren op anderen;
* Effectiever omgaan met andere types dan uzelf (DISC);
* Het ontwikkelen van een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte benadering.
* Constructief innemen van ruimte voor het bespreken van werksituaties;
* Verandering van impact;
* Effectief leren afstemmen op de juiste golflengte van een gesprekspartner;
* Contact maken (inleven, overtuigen)
* Aanscherping van gesprekstechnieken (o.a. luisteren, spiegelen, vraagtechniek);
* Vergroten van uw inlevingsvermogen;
* Leren reageren op de boodschap achter de woorden;
* Bespreekbaar maken van de eigen gevoelens;
* Grip op posities die u ten opzichte van anderen inneemt (ouder/volwassen/kind) en hun effect;
* Leren doorbreken van uw rol als redder van de ander;
* Het toepassen van effectieve conflicthantering;
* Effectief reageren op emoties van anderen;
* Leren lezen en reageren op lichaamstaal;
* Herkennen van oorzaken van vastgelopen (team)gesprekken;
* Herkennen van en inspelen op de onderstroom in (team)gesprekken;
* Reageren op en geven van kritiek;
* Constructief grenzen communiceren;
* Aanscherping van de persoonlijke presentatievaardigheden;
* Het terugkrijgen van enthousiasme en energie in het werk;
* Ontwikkelen van een proactieve werkhouding;
* Verbetering van de persoonlijke presentatie (profilering);
* Het ontwikkelen van een flexibele werkhouding;
* Inzicht in ontstaan en hanteren van perfectionisme;
* Versterken van het incasseringsvermogen (kritiek, stress);
* Hanteren van ergernissen;
* Grip krijgen op automatische reacties en gevoelens;
* Overwinnen van faalangst en onzekerheid;
* Vergroten van zelfvertrouwen en/of positief zelfbeeld;
* Bewustwording van gevoelens bij anderen en zichzelf;
* Het verkrijgen van de regie over oudzeer;
* Het gevoel als leidraad in gesprekken;
* Het vermogen om constructief ruimte in te nemen;
* Effectief reageren op personen in gezagsposities;
* Effectief leren nemen van beslissingen;
* Leren ontspannen.

Triple Impact
Nijverheidsweg Noord 60/64
3812 PM Amersfoort
31334657942

Vacatures van dit bedrijf

 

Uw bedrijf heeft momenteel geen vacatures. Een vacature aanmelden? Log dan eerst in als organisatie en klik daarna op Mijn vacatures. Bekijk hier de mogelijkheden en tarieven.